Name: Dr. Suresh Chandra Prajapati

Born: 1965, Nagour (Raj)

Education: M.A. (Drawing and Painting), MDS University, Ajmer; Ph.D. (Drawing and Painting), MDS University, Ajmer.

Present Position: Art Teacher, JNV, Hurda.

Solo Show

2014 Kala Mela, JAIPUR

2013 Kala Mela, JAIPUR

2012 Jawahar Kala Kendra, Jaipur

Group Show

2020 : State exhibition Lalit Kala Academy, Jaipur

2020 : Rajasthan Great Contemporary Art Exhibition, JJK, Jaipur

2019 : AAKAR Jawahar Kala Kendra, Jaipur

2019 : Meharangarh Fort, Jodhpur

2019 : Jajam foundation, Jaipur

2019 : International Roerich Memorial Trust, Naggar (Kullu)

2019 : AAKAR Jawahar Kala Kendra, Jaipur

2019 : National level Kala Sangam (KVS & NVS) New Delhi

2018 : State exhibition Lalit Kala Academy ,Jaipur

2018 : AAKAR Jawahar Kala Kendra, Jaipur

2017 : Bagour Ki Haveli, Udaipur 2017 Suchana Kendra, Ajmer

2017 : Kala Srot Art Gallery, Lucknow

2016 : AAKAR Jawahar Kala Kendra, Jaipur

2016 : Gaiety Cultural Complex Tavern Hall, Shimla

2016 : Suchana Kendra, Ajmer

2015 : AAKAR Jawahar Kala Kendra, Jaipur

2015 : Lalit Kala Academy, New Delhi

2015 : Sanskar Bharti, Chittourgarh

2014 : AAKAR Suchana Kendra, Ajmer

2014 : AAKAR Jawahar Kala Kendra, Jaipur

2014 : Lalit Kala Academy, Lucknow

2013 : State exhibition Lalit Kala Academy, Jaipur

2013 : Jawahar Kala Kendra, Jaipur

2013 : Suchana Kendra, Ajmer

2013 : Nehru centre, Mumbais

2013 : IFECS, Delhi

2012 : Jawahar Kala Kendra, Jaipur

2012 : Suchana Kendra, Ajmer

2012 : Wisdom Art Society, Mumbai

2012 : Lalit Kala Academy. New Delhi

2012 : Nijh World Gallery, Delhi

2012 : Kala Mela, Jaipur

2011 :Jawahar Kala Kendra, Jaipur

2011 : Different Strokes, Udaipur

2011 :Jawahar Kala Kendra, Jaipur

2011 : AAKAR Suchana Kendra, Ajmer

2010 : AAKAR Jawahar Kala Kendra, Jaipur

2010 : Kalaneri, Jaipur

2008 : Jawahar Kala Kendra, Jaipur

1996 : Kala Mela, Jaipur

1995 : Suchana Kendra, Kota

1989 : Suchana Kendra, Kota

1988 : Suchana Kendra, Kota

Award

2013 : Kala Mela, Jaipur